užitečné info

1) Členství není automatické
Vaše registrace putuje k nám na admin, kde si ověříme, zda-li jste oprávněn naše vozidlo řídit
2) Řídit vozidlo může výhradně pouze osoba,
na kterou je registrace vázána
Pokud toto pravidlo porušíte, zodpovídáte se za všechny způsobené škody v plném rozsahu a jsme oprávněni účtovat Vám smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč
3) Informujte nás o případných změnách
Pokud vaše informace na účtu projdou nějakou změnou informujte nás, aby jsme podle toho mohli upravit Vaše pojištění.
4) Vozidlo si před půjčením zkontrolujte
Po registraci již plně zodpovídáte za dané vozidlo i s eventualními nedostatky, proto se vždy ujistěte, že je vozidlo bez závad, případně nám vadu ihned nahlašte
5) Zákaz zasahování do konstrukce
Pokud se objeví někde nějaký problém, nepokoušejte se to opravit sami ale nahlašte to našim specializovaným odborníkům. V případě porušení Vám budeme účtovat pokutu ve výši 5 000,-Kč
6) Hlídejte si kapacitu baterie
Pokud chopperovi či koloběžce dochází baterka, u kapacity 20% ti přijde upozorňující sms, aby jsi měl dostatek času zaparkovat v IGNIT zóně a ukončit jízdu. V případě auta si na dojezd do parkovací zóny hlídej pohonné hmoty.
7) Parkujte jen a pouze v naší “IGNIT” zóně
Jste povinni naše vozidlo vrátit vždy zpět do naší parkovací zóny, kterou je uvedena v mobilní aplikaci. Parkovat můžete na modré i fialové zoně pro rezidenty. V případě tohoto porušení Vám budeme účtovat pokutu ve výši 1 000,-Kč
8) Zákaz parkování v místech, kde není signál
signál Pokud zaparkujete vozidlo někde mimo signál, jako jsou podzemní garáže či jiná místa,budeme se domnívat, že je ztracené. V tomto případě jsme oprávněni Vám naúčtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč a taktéž doúčtovat vynaložené náklady za hledání vozidla.
9) Zamknutí vozidla
Před uzamknutím vozidla v aplikaci si zkontrolujte všechna zavřená okénka a zataženou ruční brzdu.