podmínky férové jízdy

Registrace
Registrace je nepřenosná a patří pouze danému uživateli
Udržujte vozidla čistá
Pokud dojde k výraznému znečištění uživatel je povinen vozidlo na své náklady vyčistit.
Dodržujte rychlost a předpisy
Jezděte pouze maximální dovolenou rychlostí a dodržujte veškeré předpisy silničního provozu, nejen pro svou bezpečnost, ale i bezpečnost svého okolí.
Parkujte ohleduplně
Rádi bychom pomohli vyřešit problém s nedostatkem parkovacích míst, proto prosíme parkujte ohleduplně abyste vždy zabírali co nejméně místa.
Zákaz kouření
Ve všech našich vozech je přísný zákaz kouření.
Přeprava domácích mazlíčků
V našich vozech je přeprava domácích mazlíčků povolena pouze v boxech určené výhradně pro přepravu zvířat. Chovejte se prosím k našim vozidlům tak, jako byste se chovali k těm vlastním.